nghề tester

Tester có phải là con đường chạy trốn khỏi Dev?

Trải qua hơn 2 năm làm Coder, mình quyết định chuyển sang làm Tester. Tại sao hơn 2 năm mình vẫn chỉ là Coder mà…