dứa

04/02/2016
Lòng gà xào dứa

Nguyên liệu: Lòng gà bao gồm tim, gan và mề gà: 450gr Dứa hơi xanh (loại bắt đầu hơi vàng ở 1 góc quả): 1…