Nói cảm ơn thay cho lời xin lỗi…

Nếu bạn muốn nói "cảm ơn", thì đừng nói câu "xin lỗi".

hinh-1449722320158

 

Nguồn: kenh14

Bình luận