Chuyện bây giờ mới kể

Từ lúc quyết định cưới tới lúc về nhà chồng chỉ vỏn vẹn trong 2 tuần, các bạn có tin không?

Bình luận