12 thì + động từ khuyết thiếu + câu điều kiện

Tổng hợp 12 thì, động từ khuyết thiếu, câu điều kiện và đi kèm với ví dụ.

English_tense

Nguồn: fb Hoang Anh Nguyen

Bình luận