Tổng hợp Selenium IDE

Seleniun IDE (Integrated Development Environment) là một plugin dễ sử dụng của Firefox để phát triển các trường hợp kiểm thử. Nó cung cấp một GUI (Graphical User Interface) để ghi lại các hành động người dùng trên Firefox. Nhưng nó chỉ sử dụng với Firefox, các trình duyệt khác không được hỗ trợ.

Tuy nhiên, các kịch bản đã ghi có thể được chuyển đổi sang nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và có thể chạy cho các trình duyệt khác bằng cách sử dụng Selenium WebDriver hoặc Selenium Remote Control.

Dưới đây là tổng hợp các bài học về Selenium IDE:

1. IDE Download – làm thế nào để download và cài đặt Selenium IDE
2. Chức năng công cụ IDE – các tính năng trong Selenium IDE
3. Tạo các thử nghiệm – làm thế nào để ghi âm các thao tác trên trình duyệt
4. Debugging – gỡ lỗi các kịch bản Selenium
5. Các điểm xác minh – làm thế nào xác minh văn bản hay elements trong Selenium IDE
6. Đối sánh mẫu (Pattern Matching) – cách làm việc với Regular Expression
7. User Extentions – cách sử dụng Selblocks
8. Trình duyệt khác nhau – làm thế nào để chạy Selenium IDE trên các trình duyệt khác nhau

Nguồn: tutorialspoint

Bình luận