Selenium IDE – Tạo các thử nghiệm (3)

Nội dung các bước tạo các thử nghiệm Selenium sử dụng IDE:
Cách ghi âm và thêm các kịch bản trong một thử nghiệm
Cách lưu các thử nghiệm đã ghi
Cách lưu bộ thử nghiệm
Thực thi các thử nghiệm đã ghi

Ghi âm và thêm các kịch bản trong một thử nghiệm

 

Chúng ta sẽ sử dụng www.calculator.net để làm ví dụ thể hiện các chức năng của Selenium.

Bước 1: Khởi động trình duyệt Firefox và truy cập trang http://www.calculator.net/

Bước 2: Mở Selenium IDE tử trình đơn Tools của firefox và bấm nút Record ở góc trên bên phải như hình sau

tao_test_ide_step1

Bước 3: Từ trang www.calculator.net

  1. click Math Calculators -> Percentage Calculator
  2. Nhập 10 vào ô nhập liệu thứ nhất
  3. Nhập 50 vào ô nhập liệu thứ 2
  4. Click nút Caculate

tao_test_ide_step2

Bước 4: Chèn thêm một trạm kiểm soát bằng cách chuột phải vào kết quả -> chọn “Show all available commands” -> chọn “assert text css=b 5”

tao_test_ide_step3

Bước 5: Các kịch bản được ghi đã được tạo ra và hiển thị như sau:

tao_test_ide

Lưu các thử nghiệm đã ghi

 

Lưu các ca kiểm thử bằng cách chọn File -> chọn “Save Test Case” và lưu file vào vị trí bạn chọn trên máy tính. File được lưu mặc định với phần mở rộng “.html”, ngoài ra bạn cũng có thể chọn phần mở rộng htm, shtml, hoặc xhtml.

tao_test_ide_step4

Lưu bộ thử nghiệm

 

Một bộ thử nghiệm là một tập các thử nghiệm để có thể thực thi như một thể đơn

Bước 1: Tạo một bộ thử nghiệm bằng cách chọn File -> “New Suite Test” như hình dưới đây

tao_test_ide_step5

Bước 2: Các thử nghiệm có thể được ghi lại từng cái một bằng cách chọn “New Test Case” từ “File” Menu.

Bước 3: Các thử nghiệm đơn có thể được đặt tên bằng cách chuột phải vào từng thử nghiệm và đặt tên, sau đó nó có thể được lưu khi lưu bộ thử nghiệm

tao_test_ide_

Thực thi các thử nghiệm đã ghi

 

Các kịch bản đã ghi có thể được thi hành bằng cách bấm vào nút “Play entire suite” – Selenium Toolbar Run_All hoặc “Play current test” – chapt3_img09_Run trên thanh công cụ.

Bước 1: Run Status có thể được thấy trong cửa sổ status, hiển thị số lượng thử nghiệm thành công và thất bại.

Bước 2: Sau mỗi bước thực thi bạn có thể xem kết quả trong cửa sổ Log.

Bước 3: Sau mỗi bước thực thi màu nền của mỗi bước sẽ hiển thị màu xanh nếu thành công, màu đỏ nếu thất bại.

tao_test_ide_step6

Bình luận