Selenium IDE – User Extentions (7)

Có rất nhiều tiện ích mở rộng cho Selenium IDE cho phép người dùng tùy chỉnh hoặc thêm chức năng mới. Bạn có thể thêm các action, assert hay locators. Chúng ta sẽ thử thêm vòng lặp while trong Selenium IDE với tiện ích mở rộng Selblocks.

Bước 1: truy cập trang Selblocks Addon , Click vào button “Add to Firefox” để cài đặt tiện ích mở rộng Selblocks

selenium_ide_user_extensions_2

Bước 2: Khởi động lại Firefox, khởi động Selenium IDE.

Bước 3: Bây giờ bạn sẽ có quyền truy cập thêm một số commands như “while”, “forXml”, “Label”.

Bước 4: Giờ chúng ta sẽ thử tạo một vòng lặp While trong Selenium IDE và nó sẽ thực thi như hình dưới đây.

selenium_ide_user_extensions_3

Example

 

Trong công việc, đôi khi bạn phải tạo rất nhiều tài khoản test một lúc để phục vụ cho các testcase, việc làm thủ công bằng tay sẽ mất rất nhiều thời gian. Với Selenium IDE + Selblocks bạn sẽ chỉ mất thời gian ngắn là có thể tạo được 50 hay 100 account mới.

Bước 1: Bạn truy cập trang đăng ký tài khoản và record lại các bước tạo tài khoản. Ví dụ như hình dưới đây

selenium_ide_user_extensions_example_1

Bước 2: Mở Notepad hoặc Notepad++ và nhập danh sách account bạn muốn tạo có nội dung như sau: (Form đăng ký của mình chỉ gồm username và email)

Bước 3: Lưu file dưới dạng xml. Ví dụ mình lưu file với
Tên file: test_user.xml
Đường dẫn vật lý: E:\Selenium

Bước 4: Thêm command “forXml” và “EndForXml” để tạo loop.
Target của forXml bạn điền đường dẫn file data bắt đầu bằng “file://”

selenium_ide_user_extensions_example_2

Bước 5: truyền biến vào các ô nhập liệu. Biến truyền vào có định dạng “${var}”

selenium_ide_user_extensions_example_3

Chú ý: bạn khai báo nhập liệu ở file data như thế nào thì truyền vào các step như vậy (có phân biệt chữ hoa-thường)

Bước 6: Click chapt3_img08_Run_All và kiểm tra kết quả :). Nếu không báo lỗi có nghĩa là bạn đã thành công.

selenium_ide_user_extensions_example_8

Bình luận