Chất lượng phần mềm

29/08/2016
Selenium 2 – Tương tác người dùng (2)

Hành động liên quan tới bàn phím   Dưới đây là những phương pháp để thực hiện các hành động với bàn phím: sendKeys –…

29/08/2016
Selenium 2 – Tương tác người dùng (1)

Selenium WebDriver là công cụ được sử dụng thường xuyên nhất trong tất cả các công cụ có sẵn trong bộ công cụ Selenium. Do…

Kiến thức nền tảng Software Testing

Software Testing – Tổng quan What is Testing? Who does Testing? When to Start Testing? When to Stop Testing? Verification & Validation Software Testing –…

04/08/2016
Selenium 2 – Locators

Định vị các yếu tố trong Selenium WebDriver được thực hiện với sự giúp đỡ của findElement() và findElements(). Hai phương thức này được cung…

22/07/2016
Selenium WebDriver – Tổng quan

WebDriver là một công cụ để kiểm thử tự động các ứng dụng web. Nó thường được gọi là Selenium 2.0. WebDriver sử dụng một…

21/07/2016
Tất cả về Selenium

Selenium là một mã nguồn mở và là một công cụ kiểm thử phần mềm tự động hóa để thử nghiệm các ứng dụng web….

16/06/2016
GET và NAVIGATE trong Selenium 2

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa 2 phương thức GET và NAVIGATE khi mở một trang web trong Selenium WebDriver…

15/06/2016
Selenium – Tạo script với WebDriver

Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo script với WebDriver. Mình sử dụng http://www.calculator.net/ để làm ví dụ cụ thể, thực…

27/05/2016
Selenium Commands – Assertions

Việc xác nhận (assertions) cho phép chúng ta xác minh trạng thái của một ứng dụng và so sánh với mong đợi. Nó được sử…

16/05/2016
Selenium Commands – Accessors

Bộ truy xuất (accessors) đánh giá tình trạng của ứng dụng và lưu trữ kết quả đó vào trong một biến được sử dụng cho…

16/05/2016
Selenium Commands – Actions

Actions là các command để thao tác các trạng thái của ứng dụng. Khi thực thi, nếu action lỗi, ca kiểm thử đang thi hành…

16/05/2016
Selenium – Selenese Commands

Lệnh Selenium chia làm 3 loại, bạn có thể nhấp vào link sau để biết thêm về các lệnh Selenium. Actions Accessors Assertions Bộ định…